Đầu nút nhấn On/Off có đèn phi 22 ARX-S

    15.500VND

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-112A2 thành nút nhấn On/Off nhả có đèn 220VAC phi 22
    Tiếp điểm AR-112B24 thành nút nhấn On/Of nhả có đèn 24VDC phi 22

    Mã: ARX-S Danh mục: