Đầu nút nhấn tròn không đèn màu đỏ phi 22 ARF-FR

  13.000VND

  Kết hợp với :

  Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn tròn nhả không đèn phi 22

  Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn tròn giữ không đèn phi 22

  Tiếp điểm AR-112 + AR-73 thành nút nhấn tròn nhả kín nước không đèn phi 22

  Tiếp điểm AR-212 + AR-73 thành nút nhấn tròn giữ kín nước không đèn phi 22

  Mã: ARF-FR Danh mục: