Hướng dẫn cài đặt đồng hồ nhiệt độ AX9-4A

Yêu cầu: Cài đặt cho đồng hồ nhiệt sử dụng đầu dò nhiệt K (nhiệt độ cài đặt và hiển thị trong khoảng –
100.0 – 500.0 độ C), điều khiển hệ thống Lạnh luôn giữ nhiệt độ ở mức –10.5 độ C (sử dụng ngõ ra điều
khiển chính là 4-20mA) nếu nhiệt độ giảm xuống dưới –15 độ C thì ngõ ra Alam1 bật on(ngõ ra Rờ le) nếu nhiệt độ lớn hơn –5 độ C thì ngõ ra Alam2 bật on(ngõ ra Rờ le).

Các chân ngõ ra điều khiển của đồng hồ nhiệt. ngõ ra chính 4-20mA(chân 7+và chân 8-). Ngõ ra Alam: Alam1(chân 19 và 21), Alam2(chân 20 và 21). Sau khi kiểm tra cơ cấu chấp hành và sơ đồ đấu nối dây đã chính xác ta tiến hành cái đặt các bước như sau.

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AX9-2A

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ NHIỆT AX9-4A

BƯỚC 1. Cài đặt đầu dò loại K (nhiệt độ trong khoảng -100.0-500.0 độ C)

Chúng ta nhấn cùng lúc phím “MODE và ” giữ 2 giây chúng ta vào được hàm “InP” _Hàm “InP” cho phép chúng ta lựa chọn tín hiệu ngõ vào (đầu dò)

+Các đầu dò có thể sử dụng cho đồng hồ AX
_1: đầu dò CA “k1, k2”
_2: đầu dò J “j”
_3: đầu dò R “r”
_4: đầu dò T “t”
_5: đầu dò PT 100 ohm “Pt”

Trong hàm “InP” ta nhấn vào mũi tên qua trái “▶” giá trị muốn thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” ta chọn được giá trị ngõ vào cho đầu dò NTC (PT100Ω) như mong muốn “K2”

Sau khi đã chọn loại đầu dò “K2” ta nhân vào nút “MODE” để lưu giá trị.

BƯỚC 2

Sau khi thực hiện bước 1 xong ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “Ctr.d” _Trong hàm “Ctr.d” ta nhấn vào mũi tên qua trái “▶”giá trị muốn thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để thay đổi loại điều khiển, với dòng AX9-4A hỗ trợ 2 chế loại điều khiển( rEv là điều khiển hệ thống đốt nóng và dir là điều khiển hệ thống làm lạnh). ở hàm này chúng ta chọn dir vì chúng ta đang điều khiển hệ thống làm lạnh.

BƯỚC 3

Sau khi thực hiện bước 2 xong ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “o.Ctr” để chọn kiểu tín ngõ ra rờ-le “rLY” hoặc SSR “SSr”.

Chú ý: đây là dòng sản phẩm AX9-4A nên hàm o.Ctr” không được hiển thị(ngõ ra chính mặc định của hàm này là 4-20mA).

BƯỚC 4

Sau khi thực hiện bước 3 xong ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “ ” để chọn chế độ điều khiển PID “PId” hoặc tỉ lệ P hoặc ON-OFF “onoF”

Khi đến hàm “ ” ta nhấn mũi tên qua trái “▶” giá trị muốn thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để chọn “PID”

Sau khi đã chọn chế độ điều khiển “PID”ta nhấn vào nút “MODE” để lưu giá trị. Vì chúng ta chọn chế độ điều khiển PID đây là chế độ điều khiển đạt độ chính xác cao nên chúng ta có thể chỉnh lại các thông số của hệ thống bằng cách điều chỉnh lại các hàm sau. Hàm thứ nhất : Sau khi thực hiện bước 4 xong ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “ Pb” đây là hàm hiệu chỉnh tốc độ đáp ứng của hệ thống. nếu đáp ứng của hệ thống chậm ta có thể giảm và nếu đáp ứng của hệ thống quá nhanh dẫn đến độ vọt lố cao làm hệ thống mất ổn định ta có thể tăng (khoảng hiệu chỉnh của hàm Pb trong khoảng 0.1-600). Để có thể thay đổi thông số tăng hoặc giảm hàm Pb ta thực hiện như sau.

Khi đến hàm “Pb” ta nhấn mũi tên qua trái “▶” giá trị muốn thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để thay đổi tăng hoặc giảm, sau khi chọn được giá trị phù hợp ta nhấn vào nút “MODE” để lưu giá trị. Giá trị mặc định của hàm này là 30. Hàm thứ hai : sau khi thực hiện hiệu chỉnh xong hàm thứ nhất ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “I” đây là hàm hiệu chỉnh thời gian đáp ứng để đạt đến giá trị cài đặt của hệ thống khoảng hiệu chỉnh của hàm “I” là (0-6000). Tùy vào thời gian đáp ứng của mỗi hệ thống ta có thể hiệu chỉnh tăng hoặc giảm (cần chú ý đến độ vọt lố của hệ thống nếu chúng ta giảm quá thấp). để thay đổi thông số của hàm này ta thực hiện các bước tương tự như hàm thứ nhất. giá trị mặc định của hàm này là 240. Hàm thứ ba: sau khi thực hiện hiệu chỉnh xong hàm thứ hai ta nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” đến hàm “d” đây là hàm mà chúng ta có thể hiệu chỉnh để loại bỏ độ vọt lố tuy nhiên nếu chúng ta tăng quá cao thì đồng nghĩa với nhiễu của hệ thống cũng sẽ tăng lên. Giá trị mặc định của hệ thống là 50. Để thay đổi giá trị của hàm này ta có thể thực hiện giống như hàm thứ nhất hoặc hàm thứ hai.

BƯỚC 5

Sau khi cài đặt xong bước 4 ta nhấn MODE giữ 2 giây để vào các hàm cài đặt giá trị Sv và cài đặt giá trị trị Alam1 và alam2. Tại hàm Sv ta thay đổi giá trị là -10.5 bẳng cách ta nhấn mũi tên qua trái “▶” giá trị muốn thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để cài giá trị “-10.5”

Sau khi đã chọn giá trị “-10.5”ta nhấn vào nút “MODE” để lưu giá trị.

BƯỚC 6

Sau khi cài đặt xong bước 5 ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để đến hàm A1.db ta nhấn mũi tên qua trái “▶” giá trị thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để cài giá trị “0”(giá trị mặc
định là 1).

BƯỚC 7

Sau khi cài đặt xong bước 6 ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để đến hàm AL1.H tương tự như bước 6 ta cài hàm này giá trị là “-5”.

BƯỚC 8

Sau khi cài đặt xong bước 7 ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để đến hàm AL1.l tương tự như bước 7 ta cài hàm này giá trị là “-15”.

BƯỚC 9

Sau khi cài đặt xong bước 8 ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để đến hàm A2.db ta nhấn mũi tên qua trái “▶” giá trị thay đổi sẽ nhấp nháy, ta tiếp tục nhấn mũi tên lên “🔼” hoặc mũi tên xuống “🔽” để cài giá trị “0”(giá trị mặc định là 1).

Sau khi ta cài đặt xong tất cả các bước trên ta nhấn nút MODE giữ 2 giây để hiển thị màn hình chính, như vậy là ta đã thực hiện xong yêu cầu của bài toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *