Bộ định thời thực Hanyoung LY4

1.271.000VND

Kiểm tra và chỉnh sửa từng đoạn chương trình

Chọn chế độ hoạt động năm hoặc tuần

Chọn chế độ ngày nghĩ

2 ngõ ra điều khiển

Thuận tiện lắp đặt với 2 dạng đế tích hợp

Size 48 x 48

Mã: LY4 Danh mục: