Công tắc xoay phi 25 2 vị trí có chìa khóa CR-2511-1

Liên hệ

Công tắc xoay phi 25 2 vị trí có chìa khóa 1 NO + 1 NC

Mã: CR-2511-1 Danh mục: