Công tắc xoay phi 25 2 vị trí CR-253-1

    36.000VND

    Công tắc xoay phi 25 2 vị trí 1 NO + 1 NC

    Mã: CR-253-1 Danh mục: