Công tắc xoay phi 25 3 vị trí CR-253-3

Liên hệ

Công tắc xoay phi 25 3 vị trí 1 NO + 1 NC

Mã: CR-253-3 Danh mục: