Công tắc xoay phi 25 3 vị trí CR-253-3

    36.000VND

    Công tắc xoay phi 25 3 vị trí 1 NO + 1 NC

    Mã: CR-253-3 Danh mục: