Đầu công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa phi 16 SRK-22

82.000VND

Kết hợp với :
Tiếp điểm công tắc xoay SRF-21 thành công tắc xoay có chìa khóa 2 vị trí 1 NO + 1 NC phi 16
Tiếp điểm công tắc xoay SRF-22 thành công tắc xoay có chìa khóa 2 vị trí 2 NO + 2 NC phi 16

Mã: SRK-22 Danh mục: