Đầu công tắc xoay 2 vị trí màu xanh phi 22 ART-2G

    14.000VND

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-112A2 thành công tắc xoay 2 vị trí có đèn 220VAC phi 22
    Tiếp điểm AR-112B24 thành công tắc xoay 2 vị trí có đèn 24VDC phi 22

    Mã: ART-2G Danh mục: