Đầu công tắc xoay 2 vị trí phi 16 SRS-22F

    83.000VND

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm công tắc xoay SRF-21 thành công tắc xoay 2 vị trí 1 NO + 1 NC phi 16
    Tiếp điểm công tắc xoay SRF-22 thành công tắc xoay 2 vị trí 2 NO + 2 NC phi 16

    Mã: SRS-22F Danh mục: