Đầu công tắc xoay 3 vị trí cần ngắn tự trả phi 22 ARS-S3LR

Liên hệ

Kết hợp với tiếp điểm AR-111 thành công tắc xoay phi 22 3 vị trí tự trả cần ngắn không đèn

Mã: ARS-S3LR Danh mục: Thẻ: