Đầu công tắc xoay 3 vị trí màu đỏ phi 22 ART-3R

14.000VND

Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-111A2 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn 220VAC phi 22
Tiếp điểm AR-111B24 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn 24VDC phi 22

Mã: ART-3R Danh mục: