Đầu công tắc xoay 3 vị trí màu vàng phi 22 ART-3Y

    14.000VND

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-111A2 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn 220VAC phi 22
    Tiếp điểm AR-111B24 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn 24VDC phi 22

    Mã: ART-3Y Danh mục: