Đầu nút nhấn khẩn có đèn phi 16 SRE-X

110.000VND

Kết hợp với :
Tiếp điểm SRF-M13 thành nút nhấn khẩn có đèn 24VDC phi 22
Tiếp điểm SRF-M15R thành nút nhấn khẩn có đèn LED 24VDC phi 22

Mã: SRE-X Danh mục: