Đầu nút nhấn khẩn có đèn phi 16 SRE-X

    110.000VND

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm SRF-M13 thành nút nhấn khẩn có đèn 24VDC phi 22
    Tiếp điểm SRF-M15R thành nút nhấn khẩn có đèn LED 24VDC phi 22

    Mã: SRE-X Danh mục: