Đầu nút nhấn khẩn có đèn phi 22 ARE-4XR

    Liên hệ

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-111A2 thành nút nhấn khẩn có đèn 220VAC phi 22
    Tiếp điểm AR-112B24 thành nút nhấn khẩn có đèn 24VDC phi 22

    Mã: ARE-4XR Danh mục: