Đầu nút nhấn tròn không đèn phi 22 ARF-S(B)

Liên hệ

đen
Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn tròn nhả không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn tròn giữ không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-112 + AR-73 thành nút nhấn tròn nhả kín nước không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-212 + AR-73 thành nút nhấn tròn giữ kín nước không đèn phi 22

Mã: ARF-S(B) Danh mục: