Đầu nút nhấn tròn màu vàng phi 16 SRF-A1Y

  13.000VND

  Kết hợp với :
  Tiếp điểm SRF-M10 thành nút nhấn tròn nhấn nhả không đèn phi 16
  Tiếp điểm SRF-A10 thành nút nhấn tròn nhấn giữ không đèn phi 16
  Tiếp điểm SRX-M13 thành nút nhấn tròn nhấn nhả có đèn 24VDC phi 16
  Tiếp điểm SRX-A13 thành nút nhấn tròn nhấn giữ có đèn 24VDC phi 16
  Tiếp điểm SRX-M15 thành nút nhấn tròn nhấn nhả có đèn LED 24VDC phi 16
  Tiếp điểm SRX-A15 thành nút nhấn tròn nhấn giữ có đèn LED 24VDC phi 16

  Mã: SRF-A1Y Danh mục: