Đầu nút nhấn vuông có đèn màu đỏ phi 22 ARC-XS-R

  Liên hệ

  Kết hợp với :
  Tiếp điểm AR-112A2 thành nút nhấn vuông nhả có đèn 220VAC phi 22
  Tiếp điểm AR-212A2 thành nút nhấn vuông giữ có đèn 220VAC phi 22
  Tiếp điểm AR-112B24 thành nút nhấn vuông nhả có đèn 24VDC phi 22
  Tiếp điểm AR-212B24 thành nút nhấn vuông giữ có đèn 24VDC phi 22

  Mã: ARC-XS-R Danh mục: