Đầu nút nhấn vuông có đèn màu vàng phi 22 ARC-XS-Y

Liên hệ

Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-112A2 thành nút nhấn vuông nhả có đèn 220VAC phi 22
Tiếp điểm AR-212A2 thành nút nhấn vuông giữ có đèn 220VAC phi 22
Tiếp điểm AR-112B24 thành nút nhấn vuông nhả có đèn 24VDC phi 22
Tiếp điểm AR-212B24 thành nút nhấn vuông giữ có đèn 24VDC phi 22

Mã: ARC-XS-Y Danh mục: