Đầu nút nhấn vuông không đèn dạng nấm màu vàng phi 22 ARC-PY

Liên hệ

Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn vuông dạng nấm nhả không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn vuông dạng nấm giữ không đèn phi 22

Mã: ARC-PY Danh mục: