Đầu nút nhấn vuông không đèn màu đỏ phi 22 ARC-SR

Liên hệ

Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn vuông nhả không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn vuông giữ không đèn phi 22

Mã: ARC-SR Danh mục: