Đầu nút nhấn vuông không đèn màu vàng phi 22 ARC-SY

Liên hệ

Đầu nút nhấn vuông không đèn màu vàng phi 22

Kết hợp với :
Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn vuông nhả không đèn phi 22
Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn vuông giữ không đèn phi 22

Mã: ARC-SY Danh mục: Thẻ: