Đầu nút nhấn vuông màu đỏ phi 16 SRF-A2R

Liên hệ

Kết hợp với :
Tiếp điểm SRF-M10 thành nút nhấn tròn nhấn nhả không đèn phi 16
Tiếp điểm SRF-A10 thành nút nhấn tròn nhấn giữ không đèn phi 16
Tiếp điểm SRX-M13 thành nút nhấn tròn nhấn nhả có đèn 24VDC phi 16
Tiếp điểm SRX-A13 thành nút nhấn tròn nhấn giữ có đèn 24VDC phi 16
Tiếp điểm SRX-M15 thành nút nhấn tròn nhấn nhả có đèn LED 24VDC phi 16
Tiếp điểm SRX-A15 thành nút nhấn tròn nhấn giữ có đèn LED 24VDC phi 16

Mã: SRF-A2R Danh mục: