Domino Hanyoung HYT-3003

    273.000VND

    Domino khối

    Dòng tải 300A

    Số pha : 3 pha

    Mã: HYT-3003 Danh mục: