Encoder Hanyoung PSC-MA

Liên hệ

Dễ lắp đặt trong không gian nhỏ

Momen quán tính nhỏ

Nguồn 12-24VDC

Có nhiều loại ngõ ra:

AB, ABZ (pha A, pha B, pha Z)

N (NPN votage output), O (NPN open collecter), T (Totempole output)

Chiều dài tối thiểu đo được: 1m

Mã: PSC-MA Danh mục: Thẻ: