SSR Hanyoung 1 Pha 30 Amper HSR-2D304Z

Liên hệ

SSR 1 Pha

Dòng tải 30A

Điện áp kích 4-32VDC

Điện áp dẫn 90-480VAC

Mã: HSR-2D304Z Danh mục: