SSR Hanyoung 1 Pha 40 Amper HSR-2D404Z

Liên hệ

SSR 1 Pha

Dòng tải 40A

Điện áp kích 4-32VDC

Điện áp dẫn 90-480VAC

Mã: HSR-2D404Z Danh mục: Thẻ: