SSR Hanyoung 1 Pha 50 Amper HSR-2A502Z

Liên hệ

SSR 1 Pha
Dòng tải 50A
Điện áp kích 90-264VAC
Điện áp dẫn 90-264VAC

Mã: HSR-2A502Z Danh mục: