SSR Hanyoung 1 Pha 70 Amper HSR-2D704Z

Liên hệ

SSR 1 Pha

Dòng tải 70A

Điện áp kích 4-32VDC

Điện áp dẫn 90-480VAC

Mã: HSR-2D704Z Danh mục: Thẻ: