Tiếp điểm công tắc xoay 2 vị trí phi 16 SRF-21

    55.000VND

    1 NO + 1 NC
    Kết hợp với đầu công tắc xoay SRS-22F thành công tắc xoay 2 vị trí phi 16
    Kết hợp với đầu công tắc xoay SRK-22 thành công tắc xoay có chìa khóa 2 vị trí phi 16

    Mã: SRF-21 Danh mục: