Tiếp điểm công tắc xoay 2 vị trí phi 16 SRF-21

55.000VND

1 NO + 1 NC
Kết hợp với đầu công tắc xoay SRS-22F thành công tắc xoay 2 vị trí phi 16
Kết hợp với đầu công tắc xoay SRK-22 thành công tắc xoay có chìa khóa 2 vị trí phi 16

Mã: SRF-21 Danh mục: