Tiếp điểm công tắc xoay 3 vị trí không đèn phi 22 AR-111

  42.000VND

  2 NO
  Kết hợp với :
  Đầu công tắc xoay ARS-S3 thành công tắc xoay 3 vị trí cần ngắn tự giữ không đèn phi 22
  Đầu công tắc xoay ARS-L3LR thành công tắc xoay 3 vị trí cần dài tự trả không đèn phi 22
  Đầu công tắc xoay ARS-S3LR thành công tắc xoay 3 vị trí cần ngắn tự trả không đèn phi 22

  Mã: AR-111 Danh mục: