Tiếp điểm công tắc xoay 3 vị trí không đèn phi 22 AR-111

Liên hệ

Tiếp điểm công tắc xoay 3 vị trí không đèn phi 22 2 NO
Kết hợp với :
Đầu công tắc xoay ARS-S3 thành công tắc xoay 3 vị trí cần ngắn tự giữ không đèn phi 22
Đầu công tắc xoay ARS-L3LR thành công tắc xoay 3 vị trí cần dài tự trả không đèn phi 22
Đầu công tắc xoay ARS-S3LR thành công tắc xoay 3 vị trí cần ngắn tự trả không đèn phi 22

Mã: AR-111 Danh mục: Từ khóa: