Tiếp điểm công tắc xoay 3 vị trí phi 16 SRF-32

    69.000VND

    2 NO + 2 NC
    Kết hợp với đầu công tắc xoay SRS-23F thành công tắc xoay 3 vị trí phi 16
    Kết hợp với đầu công tắc xoay SRK-13 thành công tắc xoay có chìa khóa 3 vị trí phi 16

    Mã: SRF-32 Danh mục: