Tiếp điểm công tắc xoay 3 vị trí phi 16 SRF-32

69.000VND

2 NO + 2 NC
Kết hợp với đầu công tắc xoay SRS-23F thành công tắc xoay 3 vị trí phi 16
Kết hợp với đầu công tắc xoay SRK-13 thành công tắc xoay có chìa khóa 3 vị trí phi 16

Mã: SRF-32 Danh mục: