Tiếp điểm nút nhấn có đèn 24VDC nhấn giữ phi 16 SRX-A13

  90.000VND

  1 NO + 1 NC , đèn sợi đốt 24VDC
  Kết hợp với :
  Đầu nút nhấn SRF-A1 thành nút nhấn tròn có đèn 24VDC nhấn giữ
  Đầu nút nhấn SRF-A2 thành nút nhấn vuông có đèn 24VDC nhấn giữ
  Đầu nút nhấn SRF-A3 thành nút nhấn chữ nhật có đèn 24VDC nhấn giữ

  Mã: SRX-A13 Danh mục: