Tiếp điểm nút nhấn có đèn 24VDC nhấn nhả phi 16 SRX-M13

Liên hệ

1 NO + 1 NC , đèn sợi đốt 24VDC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn SRF-A1 thành nút nhấn tròn có đèn 24VDC nhấn nhã
Đầu nút nhấn SRF-A2 thành nút nhấn vuông có đèn 24VDC nhấn nhã
Đầu nút nhấn SRF-A3 thành nút nhấn chữ nhật có đèn 24VDC nhấn nhã

Mã: SRX-M13 Danh mục: