Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn giữ 220VAC phi 22 AR-212A2

Liên hệ

Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn giữ 220VAC phi 22 1 NO + 1 NC 220VAC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn ARX-P thành nút nhấn tròn giữ có đèn phi 22
Đầu nút nhấn ARC-XS thành nút nhấn vuông giữ có đèn phi 22

Mã: AR-212A2 Danh mục: Thẻ: