Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn nhả 220VAC phi 22 AR-111A2

    73.000VND

    2 NO 220VAC
    Kết hợp với :
    Đầu công tắc ART-3 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn phi 22

    Mã: AR-111A2 Danh mục: