Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn nhả 24VDC phi 22 AR-111B24

    55.000VND

    2 NO 24VDC
    Kết hợp với :
    Đầu công tắc ART-3 thành công tắc xoay 3 vị trí có đèn phi 22

    Mã: AR-111B24 Danh mục: