Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn nhả 24VDC phi 22 AR-112B24

Liên hệ

Tiếp điểm nút nhấn, công tắc có đèn nhả 24VDC phi 22 1 NO + 1 NC 24VDC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn ARX-P thành nút nhấn tròn nhả có đèn phi 22
Đầu nút nhấn ARX-S thành nút nhấn On/Off nhả có đèn phi 22
Đầu nút nhấn ARC-XS thành nút nhấn vuông nhả có đèn phi 22
Đầu công tắc ART-2 thành công tắc xoay 2 vị trí có đèn phi 22
Đầu nút nhấn khẩn ARE-4RR thành nút nhấn khẩn có đèn phi 22

Mã: AR-112B24 Danh mục: Thẻ: