Tiếp điểm nút nhấn, công tắc không đèn phi 22 AR-112

Liên hệ

Tiếp điểm nút nhấn, công tắc không đèn phi 22  1 NO + 1 NC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn ARF-F thành nút nhấn tròn nhả không đèn phi 22
Đầu nút nhấn ARC-S thành nút nhấn vuông nhả không đèn phi 22
Đầu nút nhấn ARC-P thành nút nhấn vuông dạng nấm nhả không đèn phi 22
Đầu công tắc xoay ARS-S2 thành công tắc xoay 2 vị trí cần ngắn tự giữ không đèn phi 22
Đầu công tắc xoay ARS-L2R thành công tắc xoay 2 vị trí cần dài tự trả không đèn phi 22
Đầu nút nhấn khẩn ARE-4RR thành nút nhấn khẩn không đèn phi 22
Đầu nút nhấn khẩn có chìa khóa ARE-4KR thành nút nhấn khẩn có chìa khóa phi 22
Đầu nút nhấn khẩn không giữ ARE-4B thành nút nhấn khẩn không giữ phi 22

Mã: AR-112 Danh mục: Thẻ: