Tiếp điểm nút nhấn giữ không đèn phi 22 AR-212

  69.000VND

  1 NO + 1 NC
  Kết hợp với :
  Đầu nút nhấn ARF-F thành nút nhấn tròn giữ không đèn phi 22
  Đầu nút nhấn ARC-S thành nút nhấn vuông giữ không đèn phi 22
  Đầu nút nhấn ARC-P thành nút nhấn vuông dạng nấm giữ không đèn phi 22

  Mã: AR-212 Danh mục: