Tiếp điểm nút nhấn khẩn cấp có đèn LED phi 16 SRX-M15R

    79.000VND

    Kết hợp với đầu nút nhấn khẩn SRE-X thành nút nhấn khẩn có đèn LED 24VDC phi 16

    Mã: SRX-M15R Danh mục: