Tiếp điểm nút nhấn không đèn nhấn giữ phi 16 SRF-A10

Liên hệ

1 NO + 1 NC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn SRF-A1 thành nút nhấn tròn không đèn nhấn giữ
Đầu nút nhấn SRF-A2 thành nút nhấn vuông không đèn nhấn giữ
Đầu nút nhấn SRF-A3 thành nút nhấn chữ nhật không nhấn giữ

Mã: SRF-A10 Danh mục: