Tiếp điểm nút nhấn không đèn nhấn giữ phi 16 SRF-A10

  47.000VND

  1 NO + 1 NC
  Kết hợp với :
  Đầu nút nhấn SRF-A1 thành nút nhấn tròn không đèn nhấn giữ
  Đầu nút nhấn SRF-A2 thành nút nhấn vuông không đèn nhấn giữ
  Đầu nút nhấn SRF-A3 thành nút nhấn chữ nhật không nhấn giữ

  Mã: SRF-A10 Danh mục: