Tiếp điểm nút nhấn không đèn nhấn nhả phi 16 SRF-M10

Liên hệ

1 NO + 1 NC
Kết hợp với :
Đầu nút nhấn SRF-A1 thành nút nhấn tròn không đèn nhấn nhã
Đầu nút nhấn SRF-A2 thành nút nhấn vuông không đèn nhấn nhã
Đầu nút nhấn SRF-A3 thành nút nhấn chữ nhật không đèn nhấn nhã
Đầu nút nhấn khẩn SRE-F thành nút nhấn khẩn không đèn

Mã: SRF-M10 Danh mục: