Domino Hanyoung HYBT-15

    5.000VND

    Domino đơn (tép)

    Dòng tải 15A

    Số pha : 1 pha

    Mã: HYBT-15 Danh mục: