Domino Hanyoung HYT-2020

    67.000VND

    Domino khối

    Dòng tải 20A

    Số pha : 20 pha

    Mã: HYT-2020 Danh mục: