Domino Hanyoung HYT-3010

Liên hệ

Domino khối

Dòng tải 30A

Số pha : 10 pha

Mã: HYT-3010 Danh mục: Thẻ: