Domino Hanyoung HYT-2012

    44.000VND

    Domino khối

    Dòng tải 20A

    Số pha : 12 pha

    Mã: HYT-2012 Danh mục: