Domino Hanyoung HYT-2012

Liên hệ

Domino khối

Dòng tải 20A

Số pha : 12 pha

Mã: HYT-2012 Danh mục: Thẻ: