Domino Hanyoung HYT-2010

    38.000VND

    Domino khối

    Dòng tải 20A

    Số pha : 10 pha

    Mã: HYT-2010 Danh mục: