Domino Hanyoung HYT-2015

    53.000VND

    Domino khối

    Dòng tải 20A

    Số pha : 15 pha

    Mã: HYT-2015 Danh mục: