Domino Hanyoung HYT-2015

Liên hệ

Domino khối

Dòng tải 20A

Số pha : 15 pha

Mã: HYT-2015 Danh mục: