SSR Hanyoung 1 Pha 30 Amper HSR-2A302Z

Liên hệ

SSR 1 Pha

Dòng tải 30A

Điện áp kích 90-264VAC

Điện áp dẫn 90-264VAC

Mã: HSR-2A302Z Danh mục: Thẻ: